АНАЛИЗ НА СТРУКТУРНАТА НАДЕЖДНОСТ НА СЛОЖНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА СЪС СТРУКТУРА ТИП ЗВЕЗДА

Автори

  • Anton Georgiev
  • Nikolay Ivanov Nikolov

Ключови думи :

надеждност на сложни системи, сложни електронни системи

Абстракт

Статията е посветена на моделиране и анализ, касаещи надеждността на сложни електронни системи с мрежова структура. Направен е кратък обзор на най-често срещаните мрежови топологии. Представени и анализирани са модели от гледна
точка на структурната надеждност, като дърво на отказите и блокова схема на надеждност, по отношение на сложна електронна система със структура тип звезда, предназначена за управление и сбор на данни. Направен е анализ на структурната надеждност на системата.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] GEORGIEV A .Sl. New concept for increase in operative reliability of electronic systems. Monography, Aquaprint Ltd., ISBN 978-954-92824-6-7, Varna, 2013. (Bulgarian)
[2] RAUSAND M. System reliability theory. John Wiley & Sons, Inc., ISBN 0-471-47133-X, New Jersey, 2004.
[3] HRISTOV Hr., TRIFONOV, V. Reliability and security in communications. ISBN 954-9315-43-6, Sofia, 2005. (Bulgarian)
[4] SVENSSON S., SPIRA, D. Framework to enable reliability analysis of SCADA solutions. Elforsk. 2012.
[5] SCADA Systems. White paper. Motorola Inc. 2007
[6] LLOYD E., LEDERMAN, W.,Handbook of applicable mathematics. Volume 4. New York, 1997.
[7] PETERSON L., DAVIE, B. S., Conputer Networks: A Systems Approach, Fifth Edition, Elsevier, 2011.
[8] GEORGIEV A., T. PAPANCHEV, D. KOVACHEV, Evaluation of Technical Condition of a Radar with Redundancy, International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), Vol. 4, Issue 6, Dec. 2014, pp. 185-192, ISSN: 2277-3754

Публикуван

2015-12-30

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

АНАЛИЗ НА СТРУКТУРНАТА НАДЕЖДНОСТ НА СЛОЖНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА СЪС СТРУКТУРА ТИП ЗВЕЗДА. (2015). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(4), 44-51. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/83

Най-четените статии от същия автор(и)