Т. 2 Бр. 1 (2013): Компютърни науки и комуникации

					Преглед Т. 2 Бр. 1 (2013): Компютърни науки и комуникации
Публикуван: 2013-03-31

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846