АНАЛИЗ НА МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕЙБУЛ ПРИ ИНТЕРВАЛНИ ДАННИ

Автори

  • Toncho Hristov Papachev
  • Anton Georgiev
  • Georgi Todorinov

Ключови думи :

надеждност, разпределение на Вейбул, интервални данни

Абстракт

При липса на система за непрекъснат контрол данните за надеждността не съдържат информация за точния момент на възникването на отказите. Такива данни са от типа “интервални” (групирани) или “ограничени” (цензурирани). В тези случаи възникват проблеми при прилагането на математически апарат. Недостатъчна е и точността на така получените резултати при оценката на параметрите на законите на разпределение на времената до отказ. Докато за цензурираните от различен тип и точните данни има редица разработки и проучвания, в литературата интервалните
данни се срещат по-рядко. В настоящата статия сме подложили на изследване и анализирали методи за оценка на параметрите на разпределението на Вейбул с оглед тяхната приложимост при анализа на интервални данни.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] ZHOU L., A Simple Censored Median Regression Estimator, Statistica Sinica 16(2006), ISSN 1043-1058, http://www3.stat.sinica.edu.tw/statistica/
[2] PASHA G.R., M. KHAN, A. PASHA. Empirical Analysis of the Weibull Distribution for Failure Data, ISSN 1684 – 8403, Journal of Statistics, Vol: 13, No.1 (2006)
[3] Тихов М.С., В. Агеев, Т. Бородина. Оценивание параметров распределения Вейбулла по случайно цензурированным выборкам, Математическое моделирование. Оптимальное управление, Вестник нижегородского университета им. Н.И.Лобачевско-го, 2010, №4 (1), с.141-145
[4] RINNE H., The Weibull Distribution A Handbook, CRC Press, USA, 2010, ISBN 978-1-4200-8743-7
[5] ABERNETHY R., The New Weibull Handbook, 4th edition, Florida, USA, 2000, ISBN 0-9653062-1-6
[6] NELSON W., Accelerating Testing, Statistical Models, Test Plans, and Data Analysis, New Jersey, John Wiley and Sons, Inc., 1990
[7] CHAPRA S., Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, 3rd Edition, McGraw-Hill, NY, USA, 2012, ISBN 978-0-07-340110-2
[8] MEEKER W., G. SAKARAKIS, A. GEROKOSTOPOULOS. More Pitfalls of Accelerated Tests, Journal of Quality Technology, Volume 25, Issue 3 (July 2013), pages
213-222

Публикуван

2018-05-27

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

АНАЛИЗ НА МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕЙБУЛ ПРИ ИНТЕРВАЛНИ ДАННИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(2), 51-58. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/146

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>