Т. 1 Бр. 1 (2012): Компютърни науки и комуникации

					Преглед Т. 1 Бр. 1 (2012): Компютърни науки и комуникации
Публикуван: 2012-12-31

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846