Публикуван: 2012-12-31

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846