Бургаски Свободен Университет XIV национална конференция Студентско научно творчество - 28 Март 2013 г.

  • Angel Zahariev Toshkov
Ключови думи: Студентско научно творчество

Абстракт

На 28 март 2013 г, в Бургаски Свободен Университет 120 студенти от 13 университета в България и чужбина, представляващи БСУ, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, УНСС, ВТУ „Тодор Каблешков“и ШУ „Епископ К. Преславски”, Колеж по телекомуникации и пощи, Академия на МВР и др. се състезаваха за призовите места в направления: Право и политика, Администрация и управление, Обществени комуникации, Социални дейности, Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Техники и технологии, Информатика и Възобновяеми енергийни източници.

Публикуван
2018-05-31
Как да се цитира
Toshkov, A. (2018). Бургаски Свободен Университет XIV национална конференция Студентско научно творчество - 28 Март 2013 г. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(1), 1. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/185
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>