МЕТОДИКА ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА СИМЕТРИЧНИ КАБЕЛИ

  • Angel Zahariev Toshkov
Ключови думи: kомуникации, кабели, симетрични, изчисление, параметри, вълново съпротивление, константа на разпространение, съпротивление, капацитет, индуктивност, проводимост на изолацията

Абстракт

В тази статия е предложена една методика за пресмятане на първичните и вторичните параметри на симетрични кабелни конструкции за комуникациите предназначена за употреба от студенти в процеса на обучение.

Литература

[1] Македонски Димитър В., Тошков Ангел З.; Измерване в електрониката и електротехниката, учебник, Бургас, Бургаски свободен университет, 2004г., 255 стр., ISBN-957-9370-09-7, Печат „Форос солна офсет”.
[2] Тошков Ангел З., М. Чобанова, Системният подход при провеждане на анализи на развитието на кабелното производство, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988
[3] Христов. Р. Т, Ангел З. Тошков, Относно описването на кабелните изделия посредством последователност от технологични операции, НТК с
международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988
[4] Христов Р. Т., Ангел З. Тошков, Автоматизирано създаване и поддържане на нормативно-справочната база на система за управление на многономенклатурно производство, Четвърта национална младежка школа с международно участие. Системи за автоматизация на инженерния труд и научните изследвания, Албена,01-06 октомври, 1990
[5] И. Ефимов, Р. Лакерник, М. Климов, Д. Шарле, Конструктивнье и електрические характеристики кабелей связи, Связиздат, Москва, 1959,
[6] И. И. Гроднев, Кабелей связи, Енергия, Москва, 1976, Г 30308-474-284-76
Публикуван
2013-04-01
Как да се цитира
Toshkov, A. (2013). МЕТОДИКА ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА СИМЕТРИЧНИ КАБЕЛИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(1), 53-63. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/193
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>