АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА

Автори

  • Angel Zahariev Toshkov

Ключови думи :

макроогъвания, конструктивни, параметри, влияние, графики, оптични влакна

Абстракт

В статията се прави преглед на влиянието на някои конструктивни параметри на оптичните влакна върху загубите от макроогъвания. Представени са
графични зависимости и са направени изводи от получените резултати.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1]. J. Sakai, and T. Kimura, “Bending loss of propagation modes in arbitrary-index profile optical fibers”, Applied Optics vol. 17, no. 10, pp 1499-1506, May 1978
[2]. Optical Fiber Design Software, Technical Documentation, 2006 Optiwave.
[3]. ТОШКОВ А., „Анализ на връзките между конструктивните и експлоатационните параметри на оптичните влакна”, Монография, Бургас, 2011, Изд. „Онгъл”, Варна.
[4]. ТОШКОВ A., „Оптични комуникации”, БСУ, 2005.

Публикуван

2018-05-29

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(3), 2-9. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/170

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>