Публикуван: 2013-09-30

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846