Публикуван: 2015-06-30

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846