Т. 3 Бр. 4 (2014): Компютърни науки и комуникации

					Преглед Т. 3 Бр. 4 (2014): Компютърни науки и комуникации
Публикуван: 2014-12-31

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846