Опитът на Офиса за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет в алфа тестване на прототипи

Автори

  • Angel Zahariev Toshkov
  • Yanislav Zhelev
  • Evgeniya Nikolova
  • Mariya monova Zaharieva

Ключови думи :

трансфер на технологии, офиси за трансфер на технологии, иновационен процес, прототипиране, алфа, бета и гама тестове на прототип, видове прототипи

Абстракт

В настоящата работа се представя опитът на Офиса за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет по създаването на прототипи на технологиите: „Технология за производство на програмируеми и управляеми модули за управление на процеси посредством  следене на температура, влажност, нива, напрежение, ток и др.“ и „Мултимедийни цифрови библиотеки за културно и научно наследство“ и тяхното алфа-тестване съответно във фирма „Интиел“, гр. Поморие и Регионален исторически музей, гр. Бургас.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. [Dinev] Динев П., Илия Ценев, Подходи към понятието „иновация“, Машиностроене и електроника, бр. 2, 2015, 20-29.
2. [Желев] Желев Я., А. Тошков, Е. Николова, М. Желева, Бизнес конкурентноспособност чрез наука с помощта на ОТТ, Електронно списание за компютърни науки и комуникации, Том 4, № 2, 2015, 67-95.
3. [Петров] Петров М., Славова М., Иновации – как да превърнем идеята в продукт, Princeps, 1996 г.
4. [БИ Варна] Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна, Високотехнологичен бизнес инкубатор, Ръководство по иновации за МСП, 2007.
5. [Snyder] Snyder Carolyn, Paper Prototyping The Fast and Easy Way to Design and Refine User Interfaces, 2003 http://www.paperprototyping.com/download.html

А. Pavlov, R., Pavlova-Draganova, L., Draganov, L., Paneva, D., 2006. e-Presentation of East-Christian Icon Art. In: Proceedings of the Open Workshop "Semantic Web and Knowledge Technologies Applications'', Varna, Bulgaria, pp. 42-48.

Б. Pavlova-Draganova, L., Georgiev, V, Draganov, L., 2007a. Virtual Encyclopaedia of Bulgarian Iconography. Information Technologies and Knowledge, 1(3), pp. 267-271. ISSN 1313-0455

В. Нейчева М., Г. Николова, Оценка на технологично нововъведение: Приложимост, необходимост и икономически ефект за фирмата, Сборник доклади от конференция „Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион“, 20 ноември 2014 (180-207), ISBN 978-954-8468-97-8

Г. Pavlov, R., Paneva-Marinova, D., Goynov, M., Pavlova-Draganova, L., 2010. Services for Content Creation and Presentation in an Iconographical Digital Library. Serdica Journal of Computing, 4(2), pp. 279-292. ISSN 1312-6555

Публикуван

2018-05-22

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

Опитът на Офиса за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет в алфа тестване на прототипи. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(3), 72-84. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/91

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 3 > >>