ПРИМЕРИ ЗА ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА В ОПТИЧНИ ВЛАКНА

  • Angel Zahariev Toshkov
Ключови думи: cветлина, оптично влакно, разпространение, експеримент, демонстрация, отражение, пречупване, разсейване, мода, моди, критичен ъгъл

Абстракт

В статията се разглеждат примери за визуализация на различни ефекти и явления свързани с разпространението на светлината в оптичните влакна. Тези примери намират приложение в областта на обучението на ученици, студенти и курсисти изучаващи приложението на оптичните влакна в комуникациите. Визуализират се и се коментират някои от основните ефекти в процеса на разпространението на светлината, като пълно вътрешно отражение, загуби от поглъщане, загуби от изтичане при нарушаване на критичния ъгъл, дисперсия, отражение, пречупване, обратно отразен сигнал, загуби от отражение при вкарване на светлината във влакното, влияние на ъгъла на падане на светлината върху челото на влакното и др.

Литература

[1] TOSHKOV A., Mакро визуализация на разпространението на светлината в оптично влакно, Международна научна конференция „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, 14-15 юни 2013 г., БСУ, Бургас.
[2] ТОШКОВ A., „Оптични комуникации”, БСУ, 2005.
[3] ТОШКОВ А., „Анализ на връзките между конструктивните и експлоатационните параметри на оптичните влакна”, Монография, Бургас, 2011, Изд.
„Онгъл”, Варна.
[4] VANDERGRIFF Linda J., Nature and Properties of Light, Fundamentals of photonics, Module 1.1, Science Applications International Corporation, McLean, Virginia
[5] PEDROTT Leno S., Basic Geometrical Optics, Fundamentals of photonics, Module 1.3, CORD, Waco, Texas.
Публикуван
2018-05-30
Как да се цитира
Toshkov, A. (2018). ПРИМЕРИ ЗА ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА В ОПТИЧНИ ВЛАКНА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(2), 21-30. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/179
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>