ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГОКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ МИКРОПРОЦЕСОРЕН МОДУЛ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРА

  • Angel Zahariev Toshkov
Ключови думи: мултифункционален, многоканален, микропроцесор, контролер, мониторинг, контрол, температура, софтуер

Абстракт

В статията е представен примерни изисквания за разработване на софтуер за управление на многофункционален многоканален микропроцесорен контролер за мониторинг, контрол и управление на температура.  Необходимо е да бъдат разработени три модула - софтуер за вграждане, управляващ работата на микропроцесора, потребителски софтуер за управление на работата на контролера на ниско ниво, предназначен за разработчиците и специалистите от фирмата производител и софтуер за управление на микроконтролера от краен потребител.

Литература

[1]. Тошков Ангел, "Проектиране и изграждане на развойна система на базата на програмируеми матрици от фамилията XILINX", ХI-та Международна научна конференция"Управление и устойчиво развитие" , 20-22 март 2009, Юндола, 2009
[2]. Тошков Ангел, Марко Иванов, Янчо Иванов, "Програматор за ISP", Годишник на БСУ за 2008 г., БСУ, 2008.
Публикуван
2018-05-25
Как да се цитира
Toshkov, A. (2018). ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГОКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ МИКРОПРОЦЕСОРЕН МОДУЛ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 58-62. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/115
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>