СРЕЩА НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ВИСШИ УЧИЛИЩА ПО ПРОЕКТ НА БСУ ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

  • Angel Zahariev Toshkov
Ключови думи: ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, ОФИСИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Абстракт

На 24-ти януари 2014 г. се проведе работна среща по проект “Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”, Договор: № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура „СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ И УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОФИСИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“ от Оперативна Програма “Развитие на Конкурентоспособността на Българската Икономика” 2007-2013 г. в хотел «Извор», Старозагорски минерални бани. Бенефициент по договора е Бургаският свободен университет.

Публикуван
2018-05-28
Как да се цитира
Toshkov, A. (2018). СРЕЩА НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ВИСШИ УЧИЛИЩА ПО ПРОЕКТ НА БСУ ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(1), 1-2. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/148
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>