КРАУДСОРСИНГ – ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Автори

  • Penka Georgieva

Ключови думи :

краудсорсинг, иновации, аутсорсинг

Абстракт

Информационните технологии и интернет променят радикално подходите за решаване на проблеми от различен характер. Създават се нови възможности за включване на големи групи хора в тези процеси. В тази работа е представено кратък обзор върху технологията краудсорсинг и областите на нейното приложение.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Божинова Д., Георгиева П., Възможности за развитие на демокрацията на участието в дигиталния свят. Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие на тема: "Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие", 2014
[2] Estellés-Arolas, Enrique; González-Ladrón-de-Guevara, Fernando (2012), Towards an Integrated Crowdsourcing Definition, Journal of Information Science 38 (2): pp.189–200
[3] Howe, Jeff (2006). "The Rise of Crowdsourcing". Wired. Налична в http://archive.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html. Достъп на 7.11.2014
[4] https://betrireykjavik.is/. Достъп на 7.11.2014
[5] http://crowdsourcingweek.com/top-15-crowdfunding-platforms-in-europe/. Достъп на 7.11.2014
[6] http://instagram.com/. Достъп на 7.11.2014
[7] http://mashable.com/2012/09/07/crowdsourced-developers. Достъп на 7.11.2014
[8] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page. Достъп на 7.11.2014
[9] http://www.boardofinnovation.com/list-open-innovation-crowdsourcing-examples/. Достъп на 7.11.2014
[10] https://www.kickstarter.com/. Достъп на 7.11.2014
[11] http://www.walkbase.com/. Достъп на 7.11.2014
[12] http://www.wunderground.com/. Достъп на 7.11.2014

Публикуван

2018-05-25

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

КРАУДСОРСИНГ – ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 83-91. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/118

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>