НАСТРОЙВАНЕ НА ПAРАМЕТРИТЕ НА СИСТЕМА FSSAM С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

Автори

  • Penka Georgieva
  • Adreane Dimitrova

Ключови думи :

генетичен алгоритъм, размита система, хибридна система, оптимизационни задачи

Абстракт

Прогнозирането е ключов елемент от процеса на вземане на решения. Прогнозирането на финансовите пазари е в центъра на изследвания от академични, финансови и правителствени институции, както и частни инвеститори. Развитието на компютърните технологии води до появата на нов клас интелигентни методи за прогнозиране – методите на софт компютинга.

Настоящата статия описва хибриден модел, основан на техниките на размитата логика и генетичните алгоритми, който оптимизира параметрите на размитата система FSSAM.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] ГЕОРГИЕВА П., Изследване на модели на софт компютинг за управление в реално време., Академик Дринов, София, 2013г.
[2] BONISSONE P., T. CHEN, K. GOEBEL, Hybrid Soft Computing Systems: Industrial and Commercial Applications., IEEE Proceedings, Special Issue on Computational Intelligence, 1999, vol. 87
[3] GEORGIEVA P., I. POPCHEV, Application of Q-measure in Real Time Fuzzy System for Managing Financial Assets, International Journal on Soft Computing (IJSC) Vol.3, No.4, November 2012
[4] GEORGIEVA P., IVAN POPCHEV, Fuzzy Logic Q-measure Model for Managing Financial Investments, COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol. 66(5), 2013
[5] KENDEL A., Fuzzy Expert Systems, Florida, USA: CRC Press, 1991
[6] KONAR A., Artificial Intelligence and Soft Computing Behavioral and Cognitive Modeling of the Human brain, CRC Press, 2000
[7] LEE M.A., H. TAGAKI, Dynamic control of genetic algorithm using fuzzy logic techniques, in Proc.Fifth Int. Conf. on Genetic Algorithms, pp. 76-83. Morgan Kaufmann, CA. 1993.
[8] SURMANN H., A. KANSTEIN, AND K. GOSER, Self-Organizing and Genetic Algorithms for an Automatic Design of Fuzzy Control and Decision Systems, in Proc. EUFIT'93, pp. 1097-1104, Aachen, Germany, 1993
[9] YE Z., L.GU, A Fuzzy System for Trading the Shanghai Stock Market in Trading on the Edge, Neural, Genetic, and Fuzzy Systems for Chaotic Financial Markets, G.J Deboeck, Ed. New York: Wiley, 1994
[10] HERRERA F., Ten Lectures on Genetic Fuzzy Systems, URL: http://www.researchgate.net/profile/Ulrich_Bodenhofer/publication/2453876_Ten_Lectures_on_Genetic_Fuzzy_Systems/links/09e4150bde4e4a190f000000.pdf

Публикуван

2018-05-24

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

НАСТРОЙВАНЕ НА ПAРАМЕТРИТЕ НА СИСТЕМА FSSAM С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), 71-84. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/107

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>