СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

Автори

  • Radostin Dolchinkov
  • Penka Georgieva

Ключови думи :

възобновяеми енергийни източници, светодиодно осветление, вятърна и слънчева енергия

Абстракт

Предимствата на използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)  като вятъра и слънцето са многобройни: получената енергия е екологично чиста и  евтина; те са практически безкрайни и неизчерпаеми източници на енергия; те са  надежда за спасението на нашата планета

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. М. Стоев; Фотоволтаични технологии, развитие и особености. Слънчев енергиен център, София, 2010
2. Я. Божинов; Възобновяеми енергийни източници, Технически университет Варна, 2004
3. Р. Младенчева; Фотоволтаични електросистеми, Ековат Технологии, 2009.
4. www.arduino.cc/en/Tutorial/Array, Arduino hardware and software, 20.12.2012
5. www.ferdix.com, Фердикс - консултантска компания, 20.12.2012
6. www.rea-ruse.com, Регионална енергийна агенция – Русе, 20.12.2012
7. www.solaree-bg.eu, Солар Енерджи Инженеринг АД, 20.12.2012
8. www.shtrakov.net, страница на проф. Станко Щраков, 20.12.2012
9. www.spacecad.bg, On-line CAD/CAM портал за дистанционно обучение, 20.12.2012
10. www.wikipedia.org/wiki/Solar_tracker/, 20.12.2012

Публикуван

2018-05-16

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), 48-57. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/29

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 3 > >>