Публикуван: 2018-05-09

Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0