ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС НА ИНОМОДЕЛ – СРЕДСТВО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС МОДЕЛИ

Автори

  • Evgeniya Nikolova
  • Veselina Jecheva

Ключови думи :

МСП, Canvas, бизнес, модел, инструмент

Абстракт

Бизнес моделите са важна част от планирането на всеки продукт или услуга. Бизнес моделът се определя като план за успешното функциониране на даден бизнес, като се идентифицират източниците на приходи, целевата клиентска база, продуктите и детайлите на финансирането и други ключови фактори чрез графично представяне на основните елементи на бизнес модела, проектирани като системни модули. Целта на статията е да бъдат описани основните функции на потребителския интерфейс за инструмента InnoModel, който е част от инструментите на InnoTools. InnoModel е уеб-базиран инструмент, предназначен за мениджъри на МСП, изправени пред предизвикателството да изградят успешен бизнес модел.

Ключови думи: МСП, Canvas, бизнес модел, инструмент, web-базиран

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1]. Baden-Fuller, C., & Mangematin, V. (2013). Business models: A challenging agenda. Strategic Organization, 11, 418–427. doi:10.1177/1476127013510112
[2]. А, Тошков, Я. Желев, Е. Николова, М. Монова-Желева Развитие на икономика, базирана на знания и иновации чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (първа част), Конференция на ОТТ, “Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион” , 2015, ISSN: 1314-7846
[3]. Angel Toshkov, Connection between high-school education and curriculum design of bachelor degree of computer sciences, computer systems and technologies and telecommunications systems and technologies, ICERI2011, Madrid, 14-16 November 2011, Spain, Madrid, ISBN 978-973-703- 697-1, p.p. 6763-6768
[4]. Zhelev, Y., Toshkov, A., Nikolova, E., & Zheleva, M. (2015). Бизнес конкурентноспособност чрез наука с помощта на OTT. Компютърни науки и комуникации, 4(2), 67-95. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/97, ISSN: 13147846
[5]. Angel Toshkov, “The quality of teaching and the quality of management - key factors for the success in the crisis”, GEBA 2011, Аlexandru ioan cuza university of Iasi, Iasi, Romania, October 20-22, 2011, ISBN 978-973-703-697-1, p.p. 164-168
[6]. Terry Hill, Roy Westbrook, SWOT analysis: It's time for a product recall, Long Range Planning, Volume 30, Issue 1, February 1997, Pages 46-52.
[7]. Emet Gürel, Merba Tat, SWOT analysis: a theoretical review, The Journal of International Social Research, Volume: 10 Issue: 51, August 2017
[8]. https://www.strategicmanagementinsight.com/tools/vrio.html
[9]. https://www.toolshero.com/strategy/vrio-analysis/
[10]. Angel Toshkov, "Influence of globalization of knowledge over the quality of teaching students in Bachelor degrees who are studying in the fields of informatics, computer technics and communication technologies", ICERI2011, Madrid, 14-16 November 2011, Spain, Madrid, ISBN 978-973-703-697-1, p.p. 6752-6756
[11]. Angel Toshkov, "Globalization, the ongoing financial, economic and demographic crisis and their impact on the quality of university education in Bulgaria", GEBA 2011, Alexandru ioan cuza university of Iasi, Iasi, Romania, October 20-22, 2011, ISBN 978-973-703-697-1, p.p 159-163.

Публикуван

2019-06-15

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС НА ИНОМОДЕЛ – СРЕДСТВО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС МОДЕЛИ. (2019). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 8(1), 23-35. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/234

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>