Публикуван: 2014-03-31

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846