УЕБ-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН И ПРОЕКТНО- ОРИЕНТИРАН ПОДХОД – ЕДИН ЕФИКАСЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ

  • Evgeniya Nikolova
  • Mariya Neycheva
Ключови думи: уеб базирано обучение, междудисциплинарен и основан на проекти подход.

Абстракт

Сложността на реалните проблеми изисква учителите да комбинират уеб базирано обучение с интердисциплинарен и проектен подход в обучението на студентите, за да постигнат по-голяма ефективност. Това дава възможност на студентите да участват активно в индивидуални и групови проекти, както и да предават знания сред тях.

Публикуван
2018-05-26
Как да се цитира
Nikolova, E., & Neycheva, M. (2018). УЕБ-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН И ПРОЕКТНО- ОРИЕНТИРАН ПОДХОД – ЕДИН ЕФИКАСЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 62-65. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/134
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>