УЕБ-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН И ПРОЕКТНО- ОРИЕНТИРАН ПОДХОД – ЕДИН ЕФИКАСЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ

Автори

  • Evgeniya Nikolova
  • Mariya Neycheva

Ключови думи :

уеб базирано обучение, междудисциплинарен и основан на проекти подход.

Абстракт

Сложността на реалните проблеми изисква учителите да комбинират уеб базирано обучение с интердисциплинарен и проектен подход в обучението на студентите, за да постигнат по-голяма ефективност. Това дава възможност на студентите да участват активно в индивидуални и групови проекти, както и да предават знания сред тях.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Публикуван

2018-05-26

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

УЕБ-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН И ПРОЕКТНО- ОРИЕНТИРАН ПОДХОД – ЕДИН ЕФИКАСЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 62-65. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/134

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>