Т. 3 Бр. 3 (2014): Компютърни науки и комуникации

					Преглед Т. 3 Бр. 3 (2014): Компютърни науки и комуникации
Публикуван: 2014-09-30

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846