ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ВИСШАТА МАТЕМАТИКА

Автори

  • Евгения Николова

Ключови думи :

информационни технологии в обучението; изкуствен интелект във висшето образованиe

Абстракт

Тази статия представя преглед на литературата и изследвания в областта на използването на информационните технологии и изкуствения интелект в обучението по висша математика. Анализират се възможностите на тези технологии, представят се някои софтуерни инструменти и приложения, които най-често се използват в обучението по висша математика в Бургаски свободен университет, както и предимствата и недостатъците от тяхното използване. Резултатите от изследванията показват, че информационните технологии и изкуствения интелект имат потенциал да подобрят процеса на усвояване на математически концепции и умения, като предоставят персонализирани уроци, визуализации и адаптивно обучение.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

Изворска Д. (2020), Съвременните образователни технологии- инструмент за повишаване на качеството на обучението по ВМ, Knowledge - International Journal, 40 (2), 387 – 392.

Balacheff, N. (1993). Artificial Intelligence and Mathematics Education: Expectations andQuestions. Biennal of the AAMT, 1-24.

Pardos, Z. A., Heffernan, N. T., & Anderson, B. (2010). Using Fine-Grained Skill Models to Fit Student Performance with Bayesian Networks, Chapter 29, Handbook of Educational Data Mining, https://doi.org/10.1201/b10274

Mohamed, M. Z. b., Hidayat, R., Suhaizi, N. N. b., Sabri, N. b. M., Mahmud, M. K. H. b., & Baharuddin, S. N. b. (2022). Artificial intelligence in mathematics education: A systematic literature review. International Electronic Journal of Mathematics Education, 17(3), em0694. https://doi.org/10.29333/iejme/12132

Mathematics Education in the Age of Artificial Intelligence, , Part of the book series: Mathematics Education in the Digital Era (MEDE, v. 17), Springer, 2022.

Публикуван

— Актуализирано на 2024-01-29

Версии

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ВИСШАТА МАТЕМАТИКА. (2024). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 12(1). https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/281