Платформа за електронни издания на центъра по информатика и технически науки на бургаския свободен университет

Автори

Ключови думи :

платформа за публикуване на електронни издания

Абстракт

Настоящата публикация е в резултат на вътрешен научно-изследователски проект на БСУ озаглавен „Въвеждане в експлоатация на интернет-базирани електронни платформи за електронни издания и организиране на конференции“ и има за задача внедряване на платформа за електронни издания в Центъра по Информатика и Технически Науки на Бургаския Свободен Университет.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Авторска биография

  • Автор: Angel Toshkov, комуникации; компютърни технологии; измервания; иновации

    Професор доктор в Бургаски свободен университет

Литература (библиография)

[1] A.Toshkov, D.Minchev, D.Binev; Internet-based system for e-journals, based on the "Open journal system", realized under a research project of Burgas Free University, ISBN 978-84-615-3324-4., ICERI2011, 2011.
[2] A.Toshkov, D.Minchev, D.Binev; Open platform for conference organization, based on the "Open conference system", realized under a research project of Burgas Free University, ISBN 978-84-615-3324-4., ICERI2011, 2011.
[3] А. Тошков, Д. Минчев, Д. Бинев, Отчет на научно изследователски проект на тема „Интернет базирана система за електронни списания”, БСУ, 2011.
[4] А. Тошков, Д. Минчев, Д. Бинев, Отчет на научно изследователски проект на тема „Въвеждане в експлоатация на интернет-базирани електронни платформи за електронни издания и организиране на конференции”, БСУ, 2012.
[5] http://pkp.sfu.ca , Интернет, 15.11.2012.
[6] http://ojs.bfu.bg/, Бургаски Свободен Университет - Система за електронни издания, Интернет, 15.11.2012.

Публикуван

2018-05-09

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

Платформа за електронни издания на центъра по информатика и технически науки на бургаския свободен университет. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), 2-11. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/3

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 3 4 > >>