УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РОБОТ РОБКО-01

  • Dimitar Minchev
Ключови думи: pоботи, програмиране

Абстракт

Целта на настоящата работа е да се проектира, разработи и програмира експериментална установка и интерактивен модел на устройство за управление на Българският робот РОБКО-01, която да позволява управлението му без необходимост от включване към персонален компютър. Това устройство ще позволи на обучаемите да се запознаят с възможностите на робота, ще ги мотивира да прочетат и научат повече информация, не само за неговата история и архитектура, но също така ще се запознаят с това, че във България е съществувало високотехнологично производство на фамилия от компютри ПРАВЕЦ, факт с който те могат само да се гордеят.

Литература

[1] История и общи и технически характеристики на РОБКО-01, Налични в: http://bg.wikipedia.org/wiki/РОБКО-1 , Достъп до данните: Октомври 2014
[2] Анализ на характеристиките на РОБКО-01, Налични в: http://robko01.unknown.es/index.php?id=6 , Достъп до данните: Октомври 2014
[3] Оригинална платка за управление, Налични в: http://robko01.unknown.es/index.php?id=12, Достъп до данните: Октомври 2014
[4] Kerry D. Wong., A Unipolar Stepper Motor Driver, Налични в: http://www.kerrywong.com/2011/09/18/a-unipolar-stepper-motor-driver/, Достъп до данните: Октомври 2014
[5] ST Microelectronics., L297 Stepper Motor Controller, Налични в: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000063.pdf, Достъп до данните: Октомври 2014
[6] Texas Instruments Incorporated., High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Arrays, Налични в: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf, Достъп до данните: Октомври 2014
[7] CadSoft EAGLE PCB Design Software. Безплатен за изтегляне от Интернет на адрес: http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/?language=en, Достъп до данните: Октомври 2014
[8] Pulse-width modulation, Налични в: http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation, Достъп до данните: Октомври 2014
[9] FEZ Cerberous Mainboard, Налични в: https://www.ghielectronics.com/catalog/product/349, Достъп до данните: Октомври 2014
[10] IO60P16 Module, Налични в. https://www.ghielectronics.com/catalog/product/363, Достъп до данните: Октомври 2014
[11] USB Client DP Module, Налични в: https://www.ghielectronics.com/catalog/product/280, Достъп до данните: Октомври 2014
Публикуван
2018-05-25
Как да се цитира
Minchev, D. (2018). УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РОБОТ РОБКО-01. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 51-57. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/114
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)