Т. 6 Бр. 1 (2017): Компютърни науки и комуникации

					Преглед Т. 6 Бр. 1 (2017): Компютърни науки и комуникации
Публикуван: 2017-12-31

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846