WEB БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДБОР НА КАДРИ

Автори

  • Dimitar Petrov Minchev +35956900477
  • Стефани Векирова

Ключови думи :

Node.js, JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap

Абстракт

Настоящата публикация представя разработване на уеб-базирана  система за подбор на кадри– Bee Hired, която да даде възможност на работодатели и кандидати да я използват свободно според своите желания и нужди и освен това да бъде едно ново решение създадено с по-нови технологии и по-модерен вид. Системата за набиране на персонал ще бъде най-вече онлайн уеб приложение, в което търсещите работа ще могат сами да кандидатстват за работа, отговаряща на техните интереси, амбиции и квалификация.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

“Задължения на специалистите по управление на човешките ресурси”. online-learning.bg. 10.04.2022. https://www.online-learning.bg/upravlenie-choveshki-resursi

Тужаров, Христо. “HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE)”. tuj.asenevtsi.com. 2007. 19.04.2023. http://tuj.asenevtsi.com/IntT/IntT039.htm

“Какво е CSS”. inventum.bg 20.04.2023. https://www.inventum.bg/web-design/css/

“What Does JavaScript (JS) Mean?”. techopedia.com. 16.12.2016. 17.04.2023. https://www.techopedia.com/definition/3929/javascript-js

“Что такое Bootstrap” web.spt42.ru. 20.04.2023. http://web.spt42.ru/index.php/chto-takoe-bootstrap

.Sufiyan, Taha. “What is Node.js: A Comprehensive Guide”. simplilearn.com. 03.06.2021. 20.04.2023. https://www.simplilearn.com/tutorials/nodejs-tutorial/what-is-nodejs

“Релационни и нерелационни бази данни (SQL / NoSQL)”. help.superhosting.bg. 02.04.2022. 21.04.2023. https://help.superhosting.bg/sql-nosql-databases.html

Фрулингер, Джош. “Какво е JSON? По-добър формат за обмен на данни”. bg.peterfeatherstone.com. 2022. 20.04.2023. https://bg.peterfeatherstone.com/11-what-is-json-a-better-format-for-data-exchange

Публикуван

2024-01-29

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

WEB БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДБОР НА КАДРИ. (2024). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 12(1). https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/280

Най-четените статии от същия автор(и)