ПРОЕКТИРАНЕ НА УЕБ САЙТ ЗА ПОРЪЧКА НА ХРАНА ОТ МНОЖЕСТВО РЕГИСТРИРАНИ РЕСТОРАНТИ

Автори

  • Dimitar Petrov Minchev +35956900477

Ключови думи :

e-commerce, online shopping, new age restaurants.

Абстракт

Целта на предоставеното съдържание е да се представи процеса на създаване на динамичен уеб сайт за регистрация на ресторанти и техните менюта, както и поръчка от страна на клиенти използвайки основно Django framework на Python. Представени са процесите на създаване на сайта, а именно :Създаване на концепция за изграждането на сайта; Подбор на инструменти за създаването на сайта; Изграждане и администриране на сайта.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] https://masteringdjango.com/django-tutorial-for-beginners/
[2] https://aiven.io/blog/an-introduction-to-postgresql/
[3] https://docs.djangoproject.com/en/4.1/
[4] https://docs.djangoproject.com/en/4.1/topics/signals/

Публикуван

2021-12-23

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ПРОЕКТИРАНЕ НА УЕБ САЙТ ЗА ПОРЪЧКА НА ХРАНА ОТ МНОЖЕСТВО РЕГИСТРИРАНИ РЕСТОРАНТИ. (2021). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), 54-59. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/258

Най-четените статии от същия автор(и)