ПРОЕКТИРАНЕ НА УЕБ САЙТ ЗА ПОРЪЧКА НА ХРАНА ОТ МНОЖЕСТВО РЕГИСТРИРАНИ РЕСТОРАНТИ

  • Dimitar Petrov Minchev +35956900477
Ключови думи: e-commerce, online shopping, new age restaurants.

Абстракт

Целта на предоставеното съдържание е да се представи процеса на създаване на динамичен уеб сайт за регистрация на ресторанти и техните менюта, както и поръчка от страна на клиенти използвайки основно Django framework на Python. Представени са процесите на създаване на сайта, а именно :Създаване на концепция за изграждането на сайта; Подбор на инструменти за създаването на сайта; Изграждане и администриране на сайта.

Литература

[1] https://masteringdjango.com/django-tutorial-for-beginners/
[2] https://aiven.io/blog/an-introduction-to-postgresql/
[3] https://docs.djangoproject.com/en/4.1/
[4] https://docs.djangoproject.com/en/4.1/topics/signals/
Публикуван
2021-12-23
Как да се цитира
Minchev, D. (2021). ПРОЕКТИРАНЕ НА УЕБ САЙТ ЗА ПОРЪЧКА НА ХРАНА ОТ МНОЖЕСТВО РЕГИСТРИРАНИ РЕСТОРАНТИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), 54-59. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/258
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)