РАЗРАБОТКА НА ПЛАТФОРМА „ЗАНИМАТЕЛНА МАТЕМАТИКА” ЗА ПЪРВИ КЛАС

Автори

  • Dimitar Petrov Minchev +35956900477
  • Милен Дончев

Ключови думи :

JavaScript, React, React Native, Cross Platform App, Math

Абстракт

Тази публикация представя разработка на мултиплаформено мобилно приложение за платформа „Занимателна математика” за първи клас, посредством react native технология.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Новакова, З. Методика на обучението по математика в началните класове, Пд, Хермес, 2004
2. Л. Алексиева, Е. Дамянова, Р. Янчева, Я. Малчева, Специфики и практики при интегриране на икт в българското начално училище
3. Принцип за активност на ученика в обучението - https://theeducationvision.blogspot.com/2014/07/blog-post_7364.html
4. Jumpido – съвременният помощник на началните учители; www.jumpido.com
5. Who is using React Native? https://reactnative.dev/showcase
6. Xamarin https://appfigures.com/resources/insights/microsoft-goes-all-in-on-react-native
7. Understanding the React Native bridge concept -
https://hackernoon.com/understanding-react-native-bridge-concept-e9526066ddb8
8. Instagram https://instagram-engineering.com/react-native-at-instagram-dd828a9a90c7#.3h4wir4zr
9. Sound Cloud Pulse https://developers.soundcloud.com/blog/react-native-at-soundcloud
10. UberEats https://www.uber.com/en-BG/blog/ubereats-react-native/
11. Pinterest https://medium.com/pinterest-engineering/supporting-react-native-at-pinterest-f8c2233f90e6
12. Stack Overflow https://stackoverflow.com/tags
13. GitHub https://github.com/facebook/react-native
14. GitHub https://github.com/facebook/react-native
15. Reactive programming https://en.wikipedia.org/wiki/Reactive_programming
16. Ionic https://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_(mobile_app_framework)
17. Apache Cordova https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Cordova
18. Visual Studio Code https://code.visualstudio.com/
19. Android Studio https://developer.android.com/studio
20. NodeJS https://nodejs.org/en/
21. Running On Device https://reactnative.dev/docs/running-on-device
22. Create and manage virtual devices https://developer.android.com/studio/run/managing-avds
23. Metro package for JavaScript https://facebook.github.io/metro/docs/concepts
24. Видове тестване на софтуер https://bg.myservername.com/types-software-testing

Публикуван

2023-03-17

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

РАЗРАБОТКА НА ПЛАТФОРМА „ЗАНИМАТЕЛНА МАТЕМАТИКА” ЗА ПЪРВИ КЛАС. (2023). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 11(1), 17-34. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/269

Най-четените статии от същия автор(и)