РАЗРАБОТКА НА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Автори

  • Dimitar Petrov Minchev +35956900477
  • Зорница Николова

Ключови думи :

JavaScript, NodeJs, ReactJs, MongoDb.

Абстракт

Тази публикация представя разработка на електронна платформа за недвижими имоти, реализиране посредством използването на технологиите: JavaScript, ReactJs. NodeJs, MongoDb.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. https://www.registryagency.bg/bg/registri/imoten-registar/statistika/
2. https://bootswatch.com/.
3. https://domm.bg/.
4. https://getbootstrap.com/.
5. https://imoti.bg/.
6. https://realistimo.com/bg/.
7. https://w3techs.com/.
8. https://www.mongodb.com/.
9. https://www.postman.com/.
10. https://www.yavlena.com/.

Публикуван

2023-03-17

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

РАЗРАБОТКА НА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. (2023). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 11(1), 36-51. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/268

Най-четените статии от същия автор(и)