РАЗРАБОТКА НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Автори

  • Dimitar Petrov Minchev +35956900477

Ключови думи :

e-commerce, Microsoft, Azure, ASP.NET, SignalR

Абстракт

Настоящата публикация представя разработване на платформа за електронна търговия на която различни производители на био храни от цялата страна да предлагат продукцията си. Чрез нея продукцията ще бъде достъпна до крайният потребител без стоката да преминава през прекупвачи и да се оскъпява допълнително. По този начин ще се подобри цялостният пазар на електронната търговия в България

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Горанова, К. (2017). Продавай.бг, Капитал. бр. 31 от 4-10 август 2017.
2. Капитал. Регал № 1. Бъдещето на онлайн търговията. март 2017.
3. Капитал. Регал 2. Здравословен обрат. юни 2017.
4. Капитал. Регал № 1. Потребителят Millennial. април 2018.
5. Капитал. Най-важното. бр. 17 от 27 април - 3 май 2018 г.
6. Любенов, Л. (2016). Агромаркетинг. Русе. ISBN 978-619-207-040-3.
7. Любенов, Л. (2018а). Дигитални маркетинг трансформации, Социално-икономически анализи. В. Търново. 2018. кн. 2. ISSN 1313- 6909.
8. Lyubenov, L. (2018b). SWOT analysis of the Bulgarian beekeeping, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2018, 21 (4), 50-72, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online) 9. Vipin Jain, An Overview of Electronic Commerce (e-Commerce) – май 2021
9. https://nmgtechnologies.com/blog/advantages-of-asp-net-core.html
10. https://tacitcorporation.com/
11. https://bg.wikipedia.org/wiki/Електронна_търговия
12. https://www.mypos.com/bg/elektronna-targoviya

Публикуван

2022-09-23

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

РАЗРАБОТКА НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ. (2022). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), 29-33. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/255

Най-четените статии от същия автор(и)