РАЗРАБОТКА НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

  • Dimitar Petrov Minchev +35956900477
Ключови думи: e-commerce, Microsoft, Azure, ASP.NET, SignalR

Абстракт

Настоящата публикация представя разработване на платформа за електронна търговия на която различни производители на био храни от цялата страна да предлагат продукцията си. Чрез нея продукцията ще бъде достъпна до крайният потребител без стоката да преминава през прекупвачи и да се оскъпява допълнително. По този начин ще се подобри цялостният пазар на електронната търговия в България

Литература

1. Горанова, К. (2017). Продавай.бг, Капитал. бр. 31 от 4-10 август 2017.
2. Капитал. Регал № 1. Бъдещето на онлайн търговията. март 2017.
3. Капитал. Регал 2. Здравословен обрат. юни 2017.
4. Капитал. Регал № 1. Потребителят Millennial. април 2018.
5. Капитал. Най-важното. бр. 17 от 27 април - 3 май 2018 г.
6. Любенов, Л. (2016). Агромаркетинг. Русе. ISBN 978-619-207-040-3.
7. Любенов, Л. (2018а). Дигитални маркетинг трансформации, Социално-икономически анализи. В. Търново. 2018. кн. 2. ISSN 1313- 6909.
8. Lyubenov, L. (2018b). SWOT analysis of the Bulgarian beekeeping, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2018, 21 (4), 50-72, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online) 9. Vipin Jain, An Overview of Electronic Commerce (e-Commerce) – май 2021
9. https://nmgtechnologies.com/blog/advantages-of-asp-net-core.html
10. https://tacitcorporation.com/
11. https://bg.wikipedia.org/wiki/Електронна_търговия
12. https://www.mypos.com/bg/elektronna-targoviya
Публикуван
2022-09-23
Как да се цитира
Minchev, D. (2022). РАЗРАБОТКА НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), 29-33. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/255
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)