ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЕКРАНА В УЕБ БРАУЗЪРА ЧРЕЗ ASP .NET SIGNALR

Автори

  • Dimitar Petrov Minchev +35956900477

Ключови думи :

Web Browser Screen Sharing, Microsoft, ASP, .NET, SignalR.

Абстракт

Тази публикация представя работещо софтуерно решение за споделяне на екран и уеб съдържание в реално време в уеб браузъра, посредством Майкрософт технологиите ASP, .NET и SignalR.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Architect Modern Web Applications with ASP.NET Core and Azure, EDITION v6.0, PUBLISHED BY Microsoft Developer Division, .NET, and Visual Studio product teams
https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/e-book/aspnet/pdf
[2] Introduction to SignalR, Article, by Patrick Fletcher, 09/10/2020
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/signalr/overview/getting-started/introduction-to-signalr
[3] ASP.NET SignalR Hubs API Guide – Server (C#), Article, by Patrick Fletcher, 02/11/2022, https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/signalr/overview/guide-to-the-api/hubs-api-guide-server
[4] Free/Open Source Software, A General Introduction by Kenneth Wong and Phet Seyo, ISBN: 983-3094-00-7
[5] Принципи на програмирането със C#, Светлин Наков, Веселин Колев и колектив, издателство: Фабер, Велико Търново, 2018 г., ISBN: 978-619-00-0778-4
[6] Open Source Security & License Complience: https://www.blackducksoftware.com/resources/infographics/deep-license-data
[7] Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/SignalR, https://en.wikipedia.org/wiki/WebSocket
[8] Състояние и развитие на ИТ сектора, София, Септември 2017, https://investsofia.com/wp-content/uploads/2017/10/IT_Sector_Analysis_Sofia_Sept-2017_BG.pdf
[9] The benefits of using web-based applications, December 20, 2019, Paymon Khamooshi
https://www.geeks.ltd.uk/insights/the-benefits-of-using-web-based-applications
[10] Build Real-time Applications with ASP.NET Core SignalR, By Anthony Chu, 2018 July/August, https://www.codemag.com/article/1807061/Build-Real-time-Applications-with-ASP.NET-Core-SignalR
[11] Use hubs in SignalR for ASP.NET Core, Article, 07/16/2022, By Rachel Appel and Kevin Griffin, https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/hubs?view=aspnetcore-5.0
[12] SignalR Programming in Microsoft ASP.NET, José M. Aguilar, ISBN: 978-0-7356-8388-4
[13] Push Service with ASP.NET SignalR, LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134041/Kekkonen_Maija.pdf;jsessionid=56556290E1173A6F279EF5204A4B30F6?sequence=1
[14] Eloquent JavaScript, 3rd edition (2018), Written by Marijn Haverbeke. https://eloquentjavascript.net/
[15] DevOps Management with GitHub, https://www.happiestminds.com/wp-content/uploads/2022/06/DevOps-Management-with-GitHub.pdf
[16] How GitHub Democratized Coding, Built a $2 Billion Business, and Found a New Home at Microsoft, Hiten Shah: https://nira.com/github-history/

Публикуван

2021-12-23

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЕКРАНА В УЕБ БРАУЗЪРА ЧРЕЗ ASP .NET SIGNALR. (2021). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), 34-53. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/257

Най-четените статии от същия автор(и)