WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВА

Автори

  • Dimitar Petrov Minchev +35956900477
  • Дария Кръстева

Ключови думи :

HTML, CSS, JS, PHP, MariaDB

Абстракт

Настоящата публикация представя разработване на уеб-базирана платформа, която да обслужва потребностите на една школа по изкуствата и нейните ученици и ползватели. Създаването на този уебсайт би предоставил редица ползи и възможности за учениците, родителите, преподавателите и общността, която следят и се интересуват от школата. Основна задача на сайта на „Школа за творци“ е да предоставя информация за школата, събитията, които организира, работещите в нея и ще предоставя възможност за свързване и запазване на час по избрания от желаещия предмет

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

„Интернет технологиите в обучението“ – Образователна визия – https://theeducationvision.blogspot.com/2014/06/blog-post_5910.html

„10 причини, поради които вашият бизнес се нуждае от уеб сайт“ – artwebdesign.bg – https://artwebdesign.bg/bg/10-причини-поради-които-вашият-бизнес-се-нуждае-от-уеб-сайт

„10 причини за изработка на сайт без готова платформа“ - webstudio.bg – https://web-studio.bg/blog/сайт-без-готова-платформа

„Какво е HTML“ – superhosting.bg – 13.10.2022 – https://help.superhosting.bg/html-hypertext-markup-language.html

„HTML“ – bg.wikipedia.org – https://bg.wikipedia.org/wiki/HTML

Ласкова, Лилия – „HTML и CSS. Какво са и за какво се използват“ – 22.02.2016 – https://aula.bg/blog/html-css/

„CSS: Cascading Style Sheets“ – developer.mozilla.org – 22.07.2023 – https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

„Какво е CSS“ – inventum.bg – 23.02.2018 – https://www.inventum.bg/web-design/css/

Колисниченко, Денис – „JavaScript & jQuery практическо програмиране“ – 2014г.;

„PHP“ – ezicizaprogramirane1.alle.bg – https://ezicizaprogramirane1.alle.bg/езици-за-програмиране/php/

ASHWANI K – „What is PHP? and How PHP works?“ – 10.05.2021 – https://www.devopsschool.com/blog/what-is-php-and-how-php-works/

LePage, James – „MariaDB vs MySQL in 2023 - What Makes A Great Database Management System?“ – 25.01.2022 – https://isotropic.co/mariadb-vs-mysql/

Castello, Jesus – „MariaDB vs MySQL vs PostgreSQL“ – 2021 – https://stackshare.io/stackups/mariadb-vs-mysql-vs-postgresql

Публикуван

2024-01-29 — Актуализирано на 2024-01-29

Версии

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВА. (2024). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 12(1). https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/278

Най-четените статии от същия автор(и)