СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Автори

  • Veselina Jecheva

Ключови думи :

дистанционно обучение, електронно обучение, софтуерни решения

Абстракт

Настоящата статия описва софтуерните технологии и решения, които подпомагат дистанционното обучение в Бургаския свободен университет. Достъпът до основната част от електронните материали за преподаване и учене на студентите се предоставя от система за управление на обучението. Допълнителни аспекти на това обучение се извършват чрез електронно съхранение на данни, виртуална библиотека, видеоконферентна система, виртуална лаборатория и др.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Mielke, D. (1999) Effective Teaching in Distance Education. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse on Teaching and Teacher Education Washington DC.

Публикуван

2018-05-26

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 52-61. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/133

Най-четените статии от същия автор(и)