СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

  • Veselina Jecheva
Ключови думи: дистанционно обучение, електронно обучение, софтуерни решения

Абстракт

Настоящата статия описва софтуерните технологии и решения, които подпомагат дистанционното обучение в Бургаския свободен университет. Достъпът до основната част от електронните материали за преподаване и учене на студентите се предоставя от система за управление на обучението. Допълнителни аспекти на това обучение се извършват чрез електронно съхранение на данни, виртуална библиотека, видеоконферентна система, виртуална лаборатория и др.

Литература

[1] Mielke, D. (1999) Effective Teaching in Distance Education. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse on Teaching and Teacher Education Washington DC.
Публикуван
2018-05-26
Как да се цитира
Jecheva, V. (2018). СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 52-61. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/133
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)