Т. 8 Бр. 1 (2019): Компютърни науки и комуникации

					Преглед Т. 8 Бр. 1 (2019): Компютърни науки и комуникации
Публикуван: 2019-06-10

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846