РАЗРАБОТКА НА ДРАЙВЕРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАЗЕРНИТЕ ДИОДИ

  • Ivelina Balabanova
Ключови думи: xоризонтален и вертикален резонатор, квантови ями, брегови отражатели, yниполярен квантово-каскаден лазерен диод

Абстракт

Разгледани са материали за изработка на лазерни диоди, излъчващи в инфрачервената част на спектъра, основните видове лазерни диоди, схеми на драйвери за управление на лазерни диоди в непрекъснат режим на излъчване (CW) и импулсен режим и областите на приложението на лазерните диоди

Литература

[1] Колев, И. С. и Е. Н. Колева. Кохерентна оптоелектроника. Пловдив, Автоспектър, 2008, ISBN 978-954-8932-46-2.
[2] Колев, И. С. и Е. Н. Колева. Инфрачервена оптоелектроника.
(Второ преработено и допълнено издание). Габрово, Унив. изд. “В. Априлов”, 2008, ISBN 978 – 954 – 683 – 402 – 7.
[3]Колев, И. С. и Е. Н. Колева. Оптоелектроника и оптични комуникации. (Второ преработено и допълнено издание). Габрово, Унив. изд. “В.
Априлов”, 2008, ISBN 978 – 954 – 683 - 405 – 8.
[4] Колева, Е. Н. и И. С. Колев. Оптоелектроника, лазерна техника и оптични комуникации. Тълковен речник. Габрово, изд. „Екс-прес”, 2011.
ISBN 978 – 954 – 490 - 230 – 8.
[5] Колев, И. С. иЕ. Н. Колева. Модерни лазерни технологии. Справочник. Габрово, изд „Екс-прес”, 2012,ISBN 978-954-490-315-2.
[6]Micrel, Inc. Laser DiodeDriver SY88922V, 2007.
[7]OSRAM. Power Semiconductor Laser, 2008.
[8]Philips. Semiconductor Laser Module CQL 13A, 2000.
[9]Sumitomo Electric. Laser DiodeDriver F0530602B, 2009.
[10]Toshiba.Semiconductor Laser TOLD 9321, 2004.
Публикуван
2018-05-31
Как да се цитира
Balabanova, I. (2018). РАЗРАБОТКА НА ДРАЙВЕРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАЗЕРНИТЕ ДИОДИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(1), 34-41. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/191
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846