РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ВИДЕО ПОТОК В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Автори

  • Ivelin Ivanov
  • Violeta Vanteva
  • Penka V Georgieva

Ключови думи :

засичане на лица, разпознаване на лица, изкуствен интелект, софтуерни системи в реално време

Абстракт

Засичането и разпознаването на лица са направления в Изкуствения интелект, които играят ключова роля за сигурността на информация и хора с разнообразни области на приложение - контрол на групи хора, наблюдение на трафик, откриване на изчезнали хора, издирване на криминално проявени лица и други.  

В тази студия е предложена система за засичане и разпознаване на лица от видео поток в реално време, като са описани моделът и реализацията на системата и са анализирани резултати от проведените тестове.   

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Orts J., "Face Recognition Techniques," Madison, Wisconsin, 2014.
[2] West J., "Brief history of face recognition software," Face First, [Online]. Available:
www.facefirst.com.
[3] Goldstein A., L. Harmon, A. Lesk, “Identification of human faces,” Proceedings of the IEEE, vol. 59, no. 5, pp. 748 - 760, 1971.
[4] Sirovich L., M. Kirby, “Low-dimensional procedure for the characterization of human faces,” Journal of the Optical Society of America, vol. 4, no. 3, p. 519–524, 1987.
[5] Pentland A., M. Turk, "Eigenfaces for recognition," Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, 1991.
[6] Mayhew S., "History of Biometrics," 2015. [Online]. Available:
http://www.biometricupdate.com/201501/history-of-biometrics.
[7] Wechsler H., "Standarts Overview," in Reliable Face, Recognition Methods, System Design, Implementation and Evaluation, George Mason, Springer, 2007, pp. 95-98.
[8] ISO/IEC JTC 1/SC 29, “ISO/IEC 15444-1:2004”. USA Patent 800, 1 9 2004.
[9] Jolliffe T., Principal Component Analysis, second edition, Springer-Verlag, 2002.
[10] Laplante A., Real-time systems design and analisys, IEEE-Press, 2004.
[11] Juvva K., "Real-Time Systems," 1998. [Online]. Available:
https://users.ece.cmu.edu/~koopman/des_s99/real_time/.
[12] Milo R., “BioNumbers,” Harvard University, 2010. [Online]. Available:
http://www.bionumbers.hms.harvard.edu/.
[13] Rauber T., Parallel programming for Multicore and Cluster systems, Springer, 2013.
[14] Hausdorff F., "Basics of Set Theory, Berlin, 1914.
[15] Viola P., M. Jones, Robust Real-time Object Detection, Cambridge, 2001.
[16] Gao W., "On the doubt about margin explanation of boosting," Science Direct, vol. 203, no. 2, pp. 1-18, 2013.
[17] Krishan K., R. Mishra, "Principle Component Analys," in Human and face detection and recognition, Rourkela, 2011, pp. 9-12.
[18] Jauregui J., Principal component analysis with linear algebra, Philadelphia: Penn Arts & Sciences, 2012.

Публикуван

2018-05-18

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ВИДЕО ПОТОК В РЕАЛНО ВРЕМЕ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), 69-98. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/40