ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ И УСЛУГИ В ЦИФРОВИ БИБЛИОТЕКИ С КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ СЪДЪРЖАНИЕ

Автори

  • Radoslav Pavlov
  • Detelin Luchev

Ключови думи :

цифрови библиотеки, нови културни медии, семантичен уеб, отворени данни

Абстракт

Прилагането на новаторски решения за организиране и показване на културното наследство, базирани на информационни и комуникационни технологии допринася за генерирането на нови възможности за културните и креативни компании да покажат уникални продукти и да създадат нов световен пазар за областта. Статията описва проблемите и ключовите фактори при създаването на цифрови библиотеки с културно-историцеско съдържание. Накратко са представени основните технологични аспекти, услуги и концепции в цифрови библиотеки.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Georgiev, V. A Web Application for Creating and Presenting 3D Object Expositions. In: Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage (DiPP2014), Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, 79-86.
[2] Goynov, M., D. Paneva-Marinova, M. Dimitrova. Online Access to the Encyclopaedia Slavica Sanctorum, In: 1st International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, 2011, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 99–110.
[3] Luchev, D., D. Paneva-Marinova, L. Pavlova-Draganova, R. Pavlov: New Digital Fashion World, In the Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies ComSysTech’13, Ruse, Bulgaria, 28-29 June, 2013, 270-275.
[4] Paneva-Marinova, D., L. Pavlova, V. Sapundjiev, M. Bogdanova. Interactive Environment for Digital Preservation and Preservation of Fashion Objects. In: Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage (DiPP2014), Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, 147-155.
[5] Paneva-Marinova, D., R. Pavlov, K. Rangochev. Digital Library for Bulgarian Traditional Culture and Folklore, In the Proceedings of the 3rd International Conference dedicated on Digital Heritage (EuroMed 2010), 2010, Lymassol, Cyprus, 167–172.
[6] Pavlov, R., D. Paneva-Marinova, K. Rangochev, M. Goynov, D. Luchev. Towards Online Accessibility of Valuable Phenomena of the Bulgarian Folklore Heritage, In: International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’10), 2010, Sofia, Bulgaria, 329–334.
[7] Pavlov, R., D. Paneva-Marinova, M. Goynov, L. Pavlova-Draganova. Services for Content Creation and Presentation in an Iconographical Digital Library. Serdica Journal of Computing, 2010, 4/2, 279–292.
[8] Pavlov, R., G. Bogdanova, D. Paneva-Marinova, T. Todorov, K. Rangochev. Digital Archive and Multimedia Library for Bulgarian Traditional Culture and Folklore, International Journal “Information Theories and Applications”, 2011, 18/3, 276–288.
[9] Pavlova-Draganova, L., D. Luchev, M. Goynov. Modelling the Functionality of the Multimedia Digital Library for Fashion Objects. In: 2nd International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage (DiPP2012), Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2012, 193–198.
[10] Pavlova-Draganova, L., D. Paneva-Marinova, R. Pavlov, M. Goynov. On the Wider Accessibility of the Valuable Phenomena of Orthodox Iconography through Digital Library, In: 3rd International Conference dedicated on Digital Heritage (EuroMed 2010), 2010, Lymassol, Cyprus, 173–178.
[11] Rangochev,K.., M. Dimitrova, M. Goinov. Encyclopaedia Slavica Sanctorum: Further Developments. In: Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage (DiPP2014), Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, 135-146.
[12] Stewart R., M. Monova-Zheleva, Y. Zhelev, L. Draganov – Coins from the Burgas Bay: Creation of a New Digital Numismatic Content in the Internet Representing the Economic and Cultural Development of Burgas Region from Ancient Times to the Present Days. In: Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage (DiPP2014), Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, 247-255.
[13] Павлов, Р., Д. Панева-Маринова, Н. Църова. Пътна карта за цифровизация и цифрово представяне на културно-историческото наследство на регион Велико Търново, Иновации и култура – регионални решения и перспективи, 2013, Велико Търново, стр. 50-64, ISBN: 987-954-8986-36-6.
[14] Панева-Маринова, Д., Р. Павлов. Технологични аспекти в изграждането на мултимедийна цифрова библиотека за културно наследство, Иновации и култура – регионални решения и перспективи, 2013, Велико Търново, стр. 89-98, ISBN: 987-954-8986-36-6.

Публикуван

2018-05-25

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ И УСЛУГИ В ЦИФРОВИ БИБЛИОТЕКИ С КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ СЪДЪРЖАНИЕ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 63-73. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/116