Информация за читателите

Ние насърчаваме читателите да се регистрират за услугата за уведомяване от страна на издателството на това списание. Използвайте връзката Регистрация в горната част на началната страница за списанието. Тази регистрация ще позволи на читателя да получава резюме със съдържанието (заглавията на статиите) по електронна поща, при публикуване на всеки нов брой на списанието. Този списък също така позволява на списанието, за да претендира за определено ниво на подкрепа или читатели. Прегледайте сайответната Декларация за поверителност, която потвърждава ангажиментът че данните за читателите (тяхното име и имейл адрес) няма да бъдат използвана за други цели.