Информация за библиотекари

Ние насърчаваме библиотекарите да включат това списание в каталозите с електронни списания в библиотеките. Това списание е подходящо за библиотеки, които осигуряват за техните членове достъп до информационни ресурси, като ние насърчававаме и библиотекарите да се включват като редактори в тази инициатива (виж повече на Open Journal Systems).