Насърчаваме библиотекарите  от научните изследвания да публикуват това списание в библиотеките на електронните им списания. Системата за публикуване с отворен код на списанието е подходяща за библиотеките, чиито членове биха искали да участват като рецензенти или редактори в списанието (вж. политиката на Open Journal Systems).