1.
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ. КНК [Internet]. 2018 May 22 [cited 2024 Jul. 22];4(2):96-105. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/98