1.
Toshkov A, Zhelev Y, Nikolova E, Zaharieva M. Опитът на Офиса за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет в алфа тестване на прототипи. КНК [интернет]. 22Май2018 [цитиран 2Фев2023];4(3):72-4. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/91