1.
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА МАСОВИ ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ. КНК [Internet]. 2018 May 20 [cited 2024 Jun. 19];5(2):17-24. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/63