1.
Toshkov A. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ПАРАМЕТЪРА „ЗАГУБИ ОТ МАКРООГЪВАНЕ“ И НЯКОИ ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИТЕ ВЛАКНА. КНК [интернет]. 20Май2018 [цитиран 29Мар2023];5(2):3-. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/60