1.
КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ. КНК [Internet]. 2018 May 19 [cited 2024 Jun. 16];5(3):14-20. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/54