1.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. КНК [Internet]. 2018 May 18 [cited 2024 Jun. 16];5(4):7-11. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/43