1.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ НАВЛИЗАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАЛКАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ – КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. КНК [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2024 Jun. 19];6(1):8-19. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/37