1.
СРАВНИТЕЛНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА СЪС СЕЛЕКТИРАНИ РЕГИОНИ С PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA) И KERNEL PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (KPCA) И ФИЛТРИ НА ГАБОР. КНК [Internet]. 2018 May 18 [cited 2024 Jun. 19];6(1):3-7. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/34