1.
СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ. КНК [Internet]. 2018 May 16 [cited 2024 Jul. 22];1(1):48-57. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/29