1.
ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В КОНТЕКСТА НА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТТА. КНК [Internet]. 2024 Mar. 31 [cited 2024 Apr. 14];12(1):37-44. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/282